Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2012

9393 7eb2 500
Reposted fromunityofmulti unityofmulti viadzwiedz dzwiedz
balooctw
8519 547e 500
Reposted fromZircon Zircon viadzwiedz dzwiedz
balooctw
5050 9777 500
Games of... space?
balooctw
2404 b5e1 500
Reposted fromwombinka wombinka viadzwiedz dzwiedz
balooctw
Reposted fromg33ky g33ky viacobra0503 cobra0503
balooctw
9511 61d1
Reposted fromOneofthose Oneofthose viacobra0503 cobra0503
balooctw
9527 86ea
Reposted fromviceer viceer viazachlanny zachlanny
balooctw
Reposted fromcdgshypfer cdgshypfer viakrolik krolik
balooctw
Reposted fromsaski saski viakrolik krolik

July 04 2012

balooctw
(małżeństwo w średnim wieku siedzi w restauracji hotelu na Hawajach. Podchodzi kelner i podaje menu)
Kelner: Dobry wieczór. Chcą państwo o czymś porozmawiać?
Mężczyzna: Byłoby wspaniale.
Kelner: Dziś polecamy mniejszości.
Mężczyzna: Zapowiada się ciekawie.
Kobieta:(spogląda w menu i pokazuje je kelnerowi) A o czym jest ta konwersacja?
Kelner: Futbol. Można rozmawiać o sobotnich meczach, albo wspominać mistrzostwa świata.
Mężczyzna: A ta tutaj?
Kelner: To filozofia.
Kobieta: Czy to sport?
Kelner: Nie, raczej próba dojścia do jakiejś sensownej hipotezy tłumaczącej sens życia.
Mężczyzna: Brzmi wspaniale. Chciałabyś porozmawiać o sensie życia, kochanie?
Kobieta: Czemu nie?
Mężczyzna: Dwa razy filozofia.
— Sens życia według Monty Pythona
Reposted fromyoann yoann viadzwiedz dzwiedz
balooctw
Polak potrafi.
Reposted fromged ged viadzwiedz dzwiedz
balooctw
8070 1e43
true
Reposted fromjem jem viadzwiedz dzwiedz
balooctw
Pomocny sąsiad.
Reposted fromkasessita kasessita viadzwiedz dzwiedz
balooctw
8555 5deb
Reposted fromjfkkfc jfkkfc viadzwiedz dzwiedz
balooctw
balooctw
7904 1069
Awesome Fifth Element cosplay
Reposted fromtaw taw viadzwiedz dzwiedz
balooctw
0525 53dd 500
Reposted fromwombinka wombinka viadzwiedz dzwiedz
balooctw
5992 c4fb
Reposted fromjethra jethra viadzwiedz dzwiedz
balooctw
 
 
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viadzwiedz dzwiedz

June 03 2012

balooctw
8231 0c61
Reposted frompannakojot pannakojot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl